14 юни 2024 г.
  Търсене 
  
 English (United States)  Български (България) Français (France)  Deutsch (Deutschland) Ελληνικά (Ελλάδα) Ελληνικά(Κύπρος) Регистрация | Влизане  
Заглавна страница
 Какво е финансова грамотност

Финансовата грамотност се дефинира като "способността да се направи информирана преценка и да се вземат ефективни решения относно използването и управлението на пари". Управлението на личните финанси обикновено се определя като основно базово умение в живота успоредно с базови умения като литературна и математическа грамотност, гражданско и медицинско образование.  Следователно преодоляването на  финансовото и икономическото незнание е цел на обучението през целия живот и по-специално на обучението, което е насочено към социалните групи в най-неравностойно положение.

От критична важност е участието на възрастни (като производителите, потребителите, инвеститорите и т.н.) по различни начини в оформянето на икономически величини, свързани с функционирането на модерните пазари и в оперделянето на тяхната работа, за да разберат как да управляват парите си, да бюджетират, да спестяват разумно, да заемат пари без риск и да избягват измами и финансова експлоатация. Тези нужди са още по-ясно изразени от когато и да било, тъй като технологиите, дерегулирането и глобализацията създават много сложен пазар на финансови услуги, който предлага разнообразие от сложни продукти. Паралелно с това все повече нараства отговорността на индивидите към елементите на техните собствен ифинанси като пенсиите и те са в състояние да закупят усъвършенствани финансови продукти директно чрез интернет, банкомати и по телефона. Има ясно изразена нужда от обучение през целия живот, което да развие специфични, пресичащи се компетенции, които са нужни за да могат обучаемите - и по-специално тези от уязвимите групи - да се адаптират към тези предизвикателни промени в обществото.


 Отпечатай   
 FINALIST Обучение

Един от основните продукти на проекта FINALIST ще бъде разработването на обучителни модули и материали, проектирани така, че да посрещнат нуждите от обучение на целевата група свързани с финансовата и икономическата грамотност.

                                                                                                                                                                         Вижте още ...


  

 Новини и предстоящи събития
18.11.2009 г. 11:37:00 "Training of Trainers" Seminars

In view of the series of Pilot Workshops organized in Athens, Thessaloniki and in Bulgaria, special training sessions were held in these cities.


  

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright 2008 by Finalist Portal   Условия за ползване  Декларация за поверителност
Powered By Allweb Solutions SA