Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
  Αναζήτηση 
  
 English (United States)  Български (България) Français (France)  Deutsch (Deutschland) Ελληνικά (Ελλάδα) Ελληνικά(Κύπρος) Εγγραφή | Είσοδος  
Αρχική
 Τι είναι o "οικονομικός-χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός" (ΟΧΑ)

Ο ΟΧΑ ορίζεται γενικά ως: "η ικανότητα  αξιολόγησης καταστάσεων και λήψης ορθών αποφάσεων που αφορούν τη χρήση του χρήματος και την οικονομική διαχείριση". Η διαχείριση των προσωπικών οικονομικών δεδομένων θεωρείται ως μία βασική δεξιότητα, απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, μαζί με άλλες, εξίσου βασικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης,  ικανότητα απλών τουλάχιστον χειρισμών αριθμητικών δεδομένων, επαρκής κοινωνική παιδεία κ.α.

Η τόνωση επομένως του ΟΧΑ αποτελεί βασική επιδίωξη της Δια Βίου Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όταν αυτή απευθύνεται σε ιδιαίτερα ευάλωτες και μοιονεκτούσες κοινωνικές ομάδες.

Είναι επομένως πολύ σημαντικό, οι ενήλικες πολίτες οι οποίοι, με διάφορους τρόπους (είτε ως καταναλωτές, είτε ως παραγωγοί, είτε ως επενδυτές κ.λπ.), συμμετέχουν στην διαμόρφωση οικονομικών μεγεθών, στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών και προσδιορίζουν τις επιδόσεις των αγορών αυτών, να γνωρίζουν πως πρέπει να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους οικονομικά, πως να καταρτίζουν τον προσωπικό τους προϋπολογισμό, πώς να δανείζονται με σύνεση, πώς να αποφεύγουν την οικονομική εξαπάτηση και εκμετάλλευση κ.ο.κ..

Οι ανάγκες αυτές γίνονται μάλιστα πολύ πιο έντονες καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις, η απελευθέρωση των αγορών και η παγκοσμιοποίηση, δημιουργούν εξαιρετικά περίπλοκες συνθήκες στις χρηματοοικονομικές αγορές, με προσφορές διάφορων σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, διευρύνεται η ευθύνη των ίδιων των πολιτών για επιμέρους στοιχεία των προσωπικών τους οικονομικών, όπως η σύνταξή τους, αλλά και οι δυνατότητές τους να πραγματοποιούν συναλλαγές σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, απευθείας από μηχανήματα ΑΤΜ, μέσω του διαδικτύου η και από το τηλέφωνο. Είναι φανερό ότι απαιτείται συνεχής  -δια βίου- επιμόρφωση, προκειμένου να εξασφαλίζονται εκείνες οι σύνθετες γνώσεις που επιτρέπουν στους πολίτες –ιδίως σε αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες- να αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις.


 Εκτύπωση   
 Εκπαίδευση FINALIST

Μεταξύ των κύριων προϊόντων του προγράμματος FINALIST  είναι και η παραγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων οι οποίες έχουν ως στόχο να καλύψουν τις ανάγκες των ομάδων-στόχων σε θέματα ΟΧΑ.

Διαβάστε περισσότερα ...


  

 Νέα και προσεχείς εκδηλώσεις
18/11/2009 11:37:00 πμ "Training of Trainers" Seminars

In view of the series of Pilot Workshops organized in Athens, Thessaloniki and in Bulgaria, special training sessions were held in these cities.


  

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
   
Copyright 2008 by Finalist Portal   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
Powered By Allweb Solutions SA