21 юли 2024 г.
  Търсене 
  
 English (United States)  Български (България) Français (France)  Deutsch (Deutschland) Ελληνικά (Ελλάδα) Ελληνικά(Κύπρος) Регистрация | Влизане  
Заглавна страница
 Условия за ползване

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И Finalist Portal

Web сайтът Finalist Portal е съставен от различни Web страници, поддържани от Finalist Portal.

Web сайтът Finalist Portal ви се предлага, основан на приемането ви без промяна на условията, изискванията и забележките, съдържащи се тук. Използването на Web сайта Finalist Portal означава вашето съгласие с всички тези условия, изисквания и забележки.

ПРОМЯНА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Finalist Portal си запазва правото да променя условията, изискванията и забележките, съгласно които се предлага Web сайта Finalist Portal, включващи, но не ограничени само с таксите, свързани с използването на Web сайта Finalist Portal.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Web сайтът Finalist Portal може да съдържа връзки към други Web сайтове ("Свързани сайтове "). Свързаните сайтове не са под контрола на Finalist Portal и Finalist Portal не е отговорен за съдържанието на никой от тези свързани сайтове, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързания сайт, или каквито и да са промени или модификации в свързания сайт. Finalist Portal не е отговорен за Интернет предавания или някаква друга форма на разпространение, получена от някой свързан сайт. Finalist Portal ви предлага тези връзки само за удобство, и включването на някоя връзка не означава обвързването на Finalist Portal със сайта или някаква връзка с неговите оператори.

ЗАБРАНА ЗА НЕЗАКОННО ИЛИ ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ

Като условие за вашето ползване на Web сайта Finalist Portal, вие гарантирате на Finalist Portal, че няма да използвате Web сайта Finalist Portal за цел, която е незаконна или забранена от тези условия, изисквания и забележки. Нямате право да използвате Web сайта Finalist Portal по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на Web сайта Finalist Portal или да влияе на други страни  да ползват и се наслаждават на Web сайта Finalist Portal. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация по начин, който не е целенасочено направен достъпен или предлаган за тази цел чрез Web сайтовете Finalist Portal.

ПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Web сайтът Finalist Portal може да съдържа услуги за табла за съобщения, области за чат, дискусионни групи, форуми, общности, лични web страници, календари и/или други възможности за съобщения или комуникация, предназначени да ви разрешат да комуникирате с обществеността като цяло или с отделна група (общо, "Комуникационни услуги "). Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само за да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са съобразени и отнасящи се към съответната комуникационна услуга. Примерно, но не ограничавоще се с, вие се съгласявате, че когато използвате комуникационната услуга, няма да:

 • клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин да нарушавате законовите права (като правата на поверителност и публичност) на другите.

 • Публикуването, изпращането, качването, разпространяването или разпръскването на неподходящи, оскверняващи, клеветнически, престъпни, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.

 • Качването на файлове, които съдържат софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост (или от правата за поверителност и публичност), освен ако вие притежавате или контролирате правата върху тях, или сте получили всички необходими съгласия.

 • Качването на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър.

 • Рекламирането на или предлагането за продажба или покупка на някакви стоки и услуги с търговска цел, освен ако някоя Комуникационна услуга специално разрешава такива съобщения.

 • Провеждането или препращането на проучвания, състезания, пирамидални схеми или верижни писма.

 • Изтеглянето на който и да е файл, публикуван от друг потребител на комуникационна услуга, за който знаете, или би трябвало да знаете, че не може законно да бъде разпространяван по този начин.

 • Фалшифицирането или изтриването на каквито и да е авторски определения, законови или други бележки или означения за авторство или етикетите за произхода или източника на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който сте качили.

 • Ограничаването или забраняването на който и да е друг потребител от ползването и наслаждаването на комуникационните услуги.

 • Нарушаването на който и да е кодекс за поведение или други правила, които могат да са валидни за всяка отделна комуникационна услуга.

 • Придобиването или събирането по някакъв друг начин на информация за другите, включително e-mail адреси, без тяхното съгласие.

 • Нарушаването на приложимите закони или наредби.

Finalist Portal няма задължение да следи комуникационните услуги. Обаче, Finalist Portal си запазва правото да преглежда материалите, публикувани в комуникационните услуги и да премахва материали по свое усмотрение. Finalist Portal си запазва правото да прекрати достъпа ви до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предупреждение по която и да е от тези причини.

Finalist Portal си запазва правото по всяко време да разкрие информация, която е необходима за спазване изискванията на приложим закон, наредба, законов процес или правителствено изискване, или да редактира, откаже да публикува или да премахне информация или материали, като цяло или отделни части, по усмотрение на Finalist Portal.

Винаги внимавайте, когато давате информация, която може да идентифицира лично вас или вашите деца в някоя комуникационна услуга. Finalist Portal не контролира или потвърждава съдържанието, съобщенията или информацията, намираща се в която и да е комуникациона услуга и поради това, Finalist Portal изрично отхвърля всяка отговорност във връзка с комуникационните услуги и всички последствия, произтичащи от вашето присъединяване към някоя комуникационна услуга. Управителите и хостовете не са упълномощени говорители на Finalist Portal, и техните мнения не е задължително да отговарят на тези на Finalist Portal.

Материалите, качени в някоя комуникационна услуга, могат да са обект на публикувани ограничения за ползване, възпроизвеждане и/или разпространяване. Вие сте отговорни за приемането на такива ограничения, ако изтеглите материалите.

МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА Finalist Portal ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В НЯКОЙ WEB САЙТ НА Finalist Portal

Finalist Portal не претендира за собственост върху материалите, които предоставяте на Finalist Portal (включително обратна връзка и мнения) или публикувате, качвате, въвеждате или изпращате на някой от Web сайтовете на Finalist Portal или услугите, свързани с него (общо "Представяния"). Обаче, с публикуването, качването, въвеждането, предоставянето или изпращането на вашето Представяне вие давате право на Finalist Portal, подчинените му фирми и съответните подлицензанти право да използва вашето Представяне във връзка с работата на техния Интернет бизнес, включващи, без ограничение, правата да: копира, разпространява, предава, показва публично, изпълнява публично, възпроизвежда, редактира, превежда и реформатира вашето Представяне; и да публикува вашето име във връзка с вашето Представяне.

За използването на вашето Представяне, както е определено тук, няма да бъде заплатено никакво обезщетение. Finalist Portal не е задължен да публикува или използва което и да е от Представянията, които можете да предложите и може да премахне всяко Представяне по всяко време по усмотрение на Finalist Portal.

С публикуването, качването, въвеждането или изпращането на вашето Представяне, вие гарантирате и излагате, че вие лично или като пълномощник контролирате всички права върху вашето Представяне, както е описано в този раздел, включващи, без ограничение, всички права, необходими ви да предлагате, публикувате, качвате, въвеждате или изпращате Представянията.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ WEB САЙТА Finalist Portal МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. В ИНФОРМАЦИЯТА ТУК ПЕРИОДИЧНО СЕ ДОБАВЯТ ПРОМЕНИ. Finalist Portal И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В WEB САЙТА Finalist Portal ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. НЕ БИВА ДА СЕ ОСЛАНЯТЕ НА СЪВЕТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ WEB САЙТА Finalist Portal, ЗА ЛИЧНИ, МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ И ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПОДХОДЯЩ ПРОФЕСИОНАЛИСТ ЗА КОНКРЕТЕН СЪВЕТ, СЪОБРАЗЕН С ВАШАТА СИТУАЦИЯ.

Finalist Portal И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРАВЯТ ПРЕДСТАВЯНИЯ ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО, НАДЕЖДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В WEB САЙТА Finalist Portal, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. ЦЯЛАТА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, В ПЪЛНИЯ ОБХВАТ, ПОЗВОЛЕН ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. Finalist Portal И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПО ТОЗИ НАЧИН ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, СЪОТВЕТСТВИЯ С ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА, ЗАГЛАВИЯ И НЕИМИТИРАНЕ.

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Finalist Portal И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ОСОБЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТИ И ДА СА ЩЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИТЕ ОТ ЗАГУБИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА WEB САЙТА Finalist Portal, СЪС ЗАКЪСНЕНИЯ ИЛИ С НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА WEB САЙТА Finalist Portal ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ УСЛУГИ, ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ WEB САЙТА Finalist Portal, ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТА Finalist Portal, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ОСНОВАНИ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО Finalist Portal ИЛИ НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е ОСВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ. ТЪЙ КАТО НЯКОИ ДЪРЖАВИ/ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ИЛИ СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЩЕТИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ВАС. АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ НЯКОЯ ЧАСТ НА WEB САЙТА Finalist Portal, ИЛИ С НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВАШЕ ПЪЛНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТА Finalist Portal.

СЛУЖЕБЕН КОНТАКТ: pm@allweb.gr

ПРЕКРАТЯВАНЕ/ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТЪПА

Finalist Portal си запазва правото, по собствено усмотрение, да прекрати достъпа ви до Web сайта Finalist Portal и свързаните услуги или до част от тях, по всяко време, без предупреждение. ОБЩО В максималната степен, позволена от закона, това споразумение е в съответствие със законите на щата Вашингтон, САЩ и вие по този начин се съгласявате на изключителната юрисдикция и съдебен окръг на съдилищата в община Кинг, Вашингтон, САЩ, за всички дела, произтичащи от или свързани с ползването на Web сайта Finalist Portal. Ползването на Web сайта Finalist Portal е неоторизирано във всяка юрисдикция, която не признава всички клаузи на тези условия и изисквания, включително без изключение и този параграф. Вие се съгласявате, че като резултат от това съгласие за ползването на Web сайта Finalist Portal не се образува никаква съвместна дейност, партньорство, трудови правоотношения или агентски връзки между вас и Finalist Portal. Дейността на Finalist Portal по това споразумение е подчинена на съществуващите закони и законови процедури, и нищо, съдържащо се в това споразумение, не накърнява правото на Finalist Portal да действа в съответствие с правителствените, съдебните и законовите разпореждания или изисквания, свързани с вашето ползване на Web сайта Finalist Portal или информацията, предоставяна на или събирана от Finalist Portal с оглед на това ползване. Ако някоя част от това споразумение е определена като невалидна или неприложима съобразно приложим закон, включително, но не ограничена с, отхвърлянето на гаранция, ограниченията за отговорността и т.н., посочени по-горе, тогава невалидната или неприложима клауза ще се счита заместена от валидна, приложима клауза, която най-пълно отговаря на целта на първоначалната клауза и остатъкът от споразумението ще продължи да е в сила. Освен ако не е изрично указано тук, това споразумение съставлява цялото споразумение между потребителя и Finalist Portal във връзка с Web сайта Finalist Portal и замества всички предишни или едновременни комуникации и предложения, били те електронни, устни или писмени, между потребителя и Finalist Portal във връзка с Web сайта Finalist Portal. Печатната версия на това споразумение и на която и да е забележка, дадена в електронна форма, би трябвало да е приемлива в съдебните или административни дела, основани на или свързани с това съгласие, в същата степен и предмет на същите условия, както другите бизнес документи и записи, първоначално създадени и поддържани в печатна форма.
Б.пр. Това споразумение и всички свързани документи са оригинално написани на английски. В случай на някакво несъответствие между текстовете на български и английски, валиден е единствено английският оригинал.

БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ:

Цялото съдържание на Web сайта Finalist Portal е: Copyright 2008 by Finalist Portal и/или неговите доставчици. Всички права запазени.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Имената на съществуващи фирми или продукти, посочени тук, може да са търговски марки на съответните им притежатели.

Примерните фирми, организации, продукти, хора и събития, посочени тук, са измислени. Няма изрична или загатната връзка с някоя действителна фирма, организация, продукт, лице или събитие.

Всички права, които не са изрично отстъпени тук, са запазени.

БЕЛЕЖКИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ИСКОВЕ ПО НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Съгласно Заглавие 17, Кодекс на Съединените Щати, Параграф 512(c)(2), уведомяванията за иск за нарушение на авторските права съгласно Закона за авторското право на Съединените Щати трябва да се изпращат на назначения от доставчика на услугата агент. ВСИЧКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, НЕСЪОБРАЗЕНИ С ГОРНАТА ПРОЦЕДУРА, ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ОТГОВОР.


  
Copyright 2008 by Finalist Portal   Условия за ползване  Декларация за поверителност
Powered By Allweb Solutions SA